II miejsce w konkursie „Buduj Bezpiecznie” – 31.01.2023r.


Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu 31 stycznia 2023 r. odbyła się konferencja „BUDOWA. STOP WYPADKOM! Dobre praktyki w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy.” zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Jesteśmy dumni ze zdobycia II miejsca na szczeblu krajowym w konkursie „Buduj Bezpiecznie” za budowę Biznes Centrum przy ul. Krakowskiej. Zostaliśmy także dodatkowo wyróżnieni przez Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jako nagrodę odebraliśmy niezwykle ważny sprzęt mogący uratować życie, jakim jest defibrylator. Mamy nadzieje, że jego użycie nigdy nie będzie konieczne, ale oczywiście znajdzie on swoje miejsce w naszej nowej siedzibie przy ul. Krakowskiej.