Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy


Realizując obowiązek Administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONSTRIM Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 98A, 15-680 Białystok, nr KRS 0000831250, NIP 9662137607. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: biuro@constrim.pl oraz listownie na adres siedziby.
  2. Pani/Pana dane osobowe podawanych w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://constrim.pl/kontakt/ lub formularz inwestycji (conhouse@constrim.pl).
  3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o. (biuro@constrim.pl).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., usługodawcy, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora świadomie i intencjonalnie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. Podanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, inne dane w treści wiadomości) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.